บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองอสังหาฯ 3 กองทุน รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 130 ล้านบาท


โดย: บลจ. กสิกรไทย

อัพเดท: 13/06/2014

บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองอสังหาฯ 3 กองทุน รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 130 ล้านบาท พร้อมเชิญนักลงทุนปรับพอร์ตรับโอกาสในการลงทุนระยะยาว

นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) และ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) โดยทั้ง 3 กองทุนจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 130 ล้านบาท

 

นายประเสริฐกล่าวว่า สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย   คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 38.4 ล้านบาท ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 20 ประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก อุตสาหกรรมโรงแรมจะได้รับผลกระทบบ้างจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลงกว่า 30-40 % ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากปัญหาทางการเมืองของไทย แต่เชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และน่าจะส่งผลดีต่อเนื่องยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมเช่นกัน

 

ด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) มีกำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.158 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 28.44 ล้านบาท โดยกองทุน KPNPF เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความน่าสนใจ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 9 ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 87 % โดยในปี 2556 กองทุนสามารถทำกำไรสุทธิได้ 79.225 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 0.44 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยประมาณ 6.35% ต่อปี และในปีนี้โครงการมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ และจะทยอยปรับอัตราค่าเช่าตามสัญญาที่จะหมดลง จึงคาดการณ์รายได้น่าจะเติบโตขึ้นอีกประมาณ 5-7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 

สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.218 บาทต่อหน่วย   คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 71.94 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา (ณ รอบวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ) กองทุนมีการจ่ายปันผลแล้วเป็นจำนวน 4 ครั้ง รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.99 บาทต่อหน่วย โดยกองทุน MJLF มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และซูซกิ อเวนิว รัชโยธิน ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ประมาณ 98% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด โดยโครงการมีแนวโน้มการปรับขึ้นราคาค่าเช่าประมาณ 10% ในทุก ๆ 3 ปี หรือคิดเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 3%

 

สำหรับมุมมองด้านลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บลจ.กสิกรไทย มองว่ายังมีความน่าสนใจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน โดยเฉพาะในจังหวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน บวกกับดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศอยู่ในช่วงขาลง ดังนั้น การกระจายความเสี่ยงในกองทุนอสังหาริมทรัพย์จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกับการลงทุนเพื่อทำกำไรในระยะยาว อีกทั้งยังมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผลตามนโยบายของกองทุนอีกด้วย      ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน CTARAF กองทุน KPNPF และกองทุน MJLF สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 02 673 3888 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง www.kasikornasset.com

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุน และเอกสารเกี่ยวกับกองทุน CTARAF กองทุน KPNPF และกองทุน MJLF ได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทยหรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน